www.gancarczyk.com
g a l e r i a   f o t o g r a f i i 


english version
 

Informacje o autorze:
Lech Szymanowski

O autorze:
brak dodatkowych informacji o autorze
Lech Szymanowski
Diaporamy autora:
  Tryptyk Prowincjonany, Cz. 1. Wapno
  Tryptyk Prowincjonalny, Cz. 2, Notatki z prowincji. Antyfotografie.
  Tryptyk Prowincjonalny. Cz. 3, Co się stało Z Magdą K.
  Czas zapisany
  Holiday
   2649323
wszystkie prawa zastrzeżone (c)
kopiowanie bez zezwolenia ZABRONIONE